FAQ

Welke druppels zijn er en wat doen ze?
Dokter Bach heeft 38 verschillende bloesems beschreven, met bijbehorende emoties en het beoogde positieve effect. Hij heeft ze opgedeeld in categorieën: angst; onzekerheid; onvoldoende in het hier en nu zijn; zich alleen voelen; overgevoeligheid en beïnvloedbaarheid; moedeloos en wanhopig; overbezorgd. In elke categorie zitten verschillende bloesems. In onderstaand overzicht zie je de bloesem met bijbehorende negatieve emotie en het beoogde positieve effect van de bloesem na gebruik.

 • Zonneroosje – Acute paniek en schrik – Moed en zenuwsterkte
 • Maskerbloem – Concrete angsten – Moedige zelfoverwinning, dapperheid
 • Kerspruim – Verlies van zelfbeheersing – Ontspannen, gemoedsrust
 • Esp – Onbestemde angst – Onbevreesdheid
 • Rode kastanje – Overdreven bezorgdheid – Positieve gedachten
 • Loodkruid – Voordurend raad vragend – Innerlijke zekerheid en oordelingsvermogen
 • Gentiaan – Ontmoediging, pessimisme – Positieve instelling, moed en geloof
 • Gaspeldoorn – Hopeloze vertwijfeling, Hoop en positieve overtuiging
 • Haagbeuk – Geestelijk futloos, Geestelijke kracht en frisheid
 • Hardbloem – Besluiteloze wispelturigheid – Besluitvaardig en innerlijk evenwicht
 • Ruwe dravik – Onduidelijke doelstellingen – Roeping en doelgerichtheid
 • Kastanjeknop – Steeds in dezelfde fouten hervallen – Leren en actief ervaring opdoen
 • Bosrank – Teruggetrokken in eigen fantasiewereld – Actieve belangstelling
 • Kamperfoelie – Verheerlijken van het verleden – Actief beheersen van het verleden en vermogen tot veranderen
 • Herik – Plotse neerslachtigheid – Innerlijke vreugde
 • Olijf – Totale uitputting – Herstellende vitaliteit
 • Paardekastanje – Aanhoudende kwellende gedachten – Geestelijke helderheid en evenwicht
 • Hondsroos – Onverschillige berusting – Actieve motivatie en belangstelling
 • Struikheide – Opdringerig praatziek en egocentrisch – Begrijpend, meelevend en hulpvaardig
 • Reuzenbalsemien – Ongeduldig, jachtig en prikkelbaar – Begripsvol, geduldig en zachtmoedig
 • Waterviolier – Afstandelijke superioriteit – Nederige toegankelijkheid
 • Agrimonie – Geveinsde zorgeloosheid – Onvervalst optimisme
 • Duizendguldenkruid – Zwakke goedmoedigheid – Zelfontplooiing, gemotiveerde dienstbaarheid
 • Walnoot – Aarzelende beïnvloedbaarheid – Onbevangen heroriëntering, losmaking
 • Hulst – Jaloerse afgunst – Allesomvattende liefde
 • Lariks – Gebrek aan zelfvertrouwen – Zelfvertrouwen, succesvolle kracht
 • Den – Hardnekkige schuldgevoelens – Echte nederigheid, spijt en vergiffenis
 • Veldiep – Tijdelijk niet opgewassen tegen taak – Verantwoordelijkheid aankunnen
 • Tamme kastanje – Uitzichtloze vertwijfeling – Hoop
 • Vogelmelk – Onverwerkte schok – Bevrijd bestaan
 • Wilg – Wrokkige verbittering – Vredige aanvaarding en optimisme
 • Eik – Onvermoeibare prestatiedrang – Economisch gedrag
 • Appel – Overdreven reinheidszin en aandacht voor bijzaken – Juiste verhoudingen zien
 • Cichorei – Dankbaarheid opeisen, egocentriciteit – Onzelfzuchtige liefde
 • IJzerhard – Overijverig fanatisme – Goede inschatting
 • Wijnstok – Autoritaire heerszucht – Begripvolle leiding
 • Beuk – Onverdraagzame kritiek – Verdraagzaamheid
 • Bronwater – Principiële zelfdiscipline – Geestelijke flexibiliteit, innerlijke vrijheid.

In welk geval is het handig om voor Bachdruppels te kiezen?
Als je niet verder komt bij je dokter of, in geval van je dier, bij de dierenarts en je denkt dat emoties een rol kunnen spelen.

Hoe lang moet mijn dier of ik de druppels gebruiken?
Totdat je vergeet om ze te geven of om in te nemen. Dan zijn ze niet meer nodig. Is het flesje bijna leeg en ben je het nog niet vergeten? Dan kan ik kijken of je nog baat hebt bij dezelfde druppels. Wellicht zijn verschillende bloesems niet meer nodig. Waar het er eerst misschien 7 waren die nodig bleken, kan het zijn dat dat er nu nog 5 zijn of minder. Het kan ook zijn dat ze allemaal nog nodig zijn, dan maak ik dezelfde remedie voor je.

Hoe neem ik de druppels in?
Je kunt de druppels het best onder de tong in de mond druppelen. Daar worden ze opgenomen door het mondslijmvlies. Door een paar minuten niet te eten en te drinken, geef je de druppels de gelegenheid om opgenomen te worden.

Hoe geef ik de druppels aan mijn dier?
Er zijn dieren die de druppels rechtstreeks van je hand of van de grond oplikken. De druppels kunnen ook over het eten. Je kunt het ook geven met iets lekkers. Bijvoorbeeld door een kuiltje te maken in een stukje leverworst en de druppels daar in te doen. Natuurlijk kun je het ook rechtstreeks in het bekje geven, zorg in elk geval dat het geven van de druppels geen extra stress oplevert.

Hoeveel druppels moet ik geven?
Op het etiket staat 4 x 4 druppels per dag. Als dat om wat voor reden dan ook niet lukt, kijk dan wat wel lukt. Ga er vooral praktisch mee om. Onder het motto: “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.” En: “Liever een beetje Bachbloesems dan geen Bachbloesems.” Ook met minder druppels kan het heel goed dat jij op je dier er baat bij heeft.

Hoe bewaar ik de druppels?
Bewaar de druppels koel en donker.

Hoe lang doe ik met een flesje?
Met een flesje van 30 ml doe je ongeveer anderhalve maand.

Hoe kom ik aan zo’n flesje op maat voor mijn dier of voor mezelf?
Stuur een mail naar info@molendier.nl met een foto van je dier of van jezelf. Zorg dat degene voor wie de druppels bedoeld zijn, alleen op de foto staat en dat de ogen zichtbaar zijn. Graag  ook de naam, het geslacht en de (geschatte) leeftijd vermelden. Fijn als je een beetje aangeeft wat het probleem is waar de druppels bij moeten helpen. Vervolgens worden de druppels op maat gemaakt en opgestuurd.

Wat kost het?
Een flesje met een remedie op maat kost € 19,95. De inhoud is 30 ml. Daar doe je ongeveer anderhalve maand mee.